Hotline: 1800 969 606 | Email: info@megavet.vn

THIẾT BỊ SIÊU ÂM

Trang chủ Sản phẩm
THIẾT BỊ SIÊU ÂM
THIẾT BỊ SIÊU ÂM
THIẾT BỊ SIÊU ÂM

Siêu âm Doppler màu Vetus 8

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ SIÊU ÂM

Siêu âm Doppler màu Vetus 7

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ SIÊU ÂM

Siêu âm Doppler màu Vetus 5 EXP

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ SIÊU ÂM

Siêu âm Doppler màu Vetus 5

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ SIÊU ÂM

Siêu âm Doppler màu Vetus E7

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ SIÊU ÂM

Máy siêu âm Doppler màu Z60Vet

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ SIÊU ÂM

Máy siêu âm Doppler màu Z50Vet

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ SIÊU ÂM

Máy siêu âm xách tay DP-50Vet

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ SIÊU ÂM

Máy siêu âm xách tay DP-10Vet

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ SIÊU ÂM

Xe đẩy máy siêu âm Doppler màu Z60Vet

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY