Hotline: 1800 969 606 | Email: info@megavet.vn

X-quang kỹ thuật số cao cấp VXR-E32

Tủ phát: GXR-E32 (32 kW) dùng điện 1 pha 200~230V ± 10 % – 50/60Hz. Bóng phát tia X, 140 kHU, 2 tiêu điểm 1.0/2.0 mm (DRGEM DXT-8M). Bàn và cột đỡ bóng gắn liền. Bàn bệnh nhân 4 chiều. Bộ chuẩn trực chùm tia bằng tay. Cáp cao thế 4.5m. Tấm DR kích th…

X-quang kỹ thuật số VXR-32

Tủ phát: GXR-32 (32 kW) dùng điện 1 pha 230VAC – 50/60Hz. Bóng phát tia X, 140 kHU, 2 tiêu điểm 1.0 – 2.0 mm (DRGEM DXT-8M). Bàn và cột đỡ bóng gắn liền. Bàn bệnh nhân 2 chiều. Bộ chuẩn trực chùm tia bằng tay. Cáp cao thế 6m. Phần mềm chu…