Hotline: 1800 969 606 | Email: info@megavet.vn

THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM

Trang chủ Sản phẩm
THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM

Máy xét nghiệm Realtime PCR – Vetgenies 8

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM

Máy sinh hóa tự động Vetube 30

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM

Máy sinh lý BC-60R Vet

Giá liên hệ

THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM

Máy sinh lý BC-5000 Vet

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM

Máy sinh lý BC-30Vet

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM

Máy sinh lý BC-2800Vet

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM
THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM

Kính hiển vi Olympus CX23

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: OLYMPUS
THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM

Kính hiển vi Euromex

Giá liên hệ

THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM

Giá micropipet 4 vị trí

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MEGAVET
THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM