Hotline: 1800 969 606 | Email: info@megavet.vn

THIẾT BỊ PHÒNG MỔ

Trang chủ Sản phẩm
THIẾT BỊ PHÒNG MỔ
THIẾT BỊ PHÒNG MỔ
THIẾT BỊ PHÒNG MỔ
THIẾT BỊ PHÒNG MỔ
THIẾT BỊ PHÒNG MỔ

Máy gây mê bay hơi kèm thở cao cấp

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ PHÒNG MỔ
THIẾT BỊ PHÒNG MỔ

Monitor theo dõi chỉ số sinh tồn uMEC12Vet

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ PHÒNG MỔ
THIẾT BỊ PHÒNG MỔ

Máy truyền dịch tự động dành cho thú y

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ PHÒNG MỔ

Bơm tiêm điện dành cho thú y

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ PHÒNG MỔ

Đèn mổ LED 2 nhánh dành cho thú y

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY
THIẾT BỊ PHÒNG MỔ

Đèn mổ LED 1 nhánh dành cho thú y

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY