Hotline: 1800 969 606 | Email: info@megavet.vn

Máy gây mê bay hơi kèm thở cao cấp

Trang chủ Sản phẩm Máy gây mê bay hơi kèm thở cao cấp
THIẾT BỊ PHÒNG MỔ

Máy gây mê bay hơi kèm thở cao cấp

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: MINDRAY

Thông tin chi tiết

  • Máy gây mê bay hơi kèm thở cao cấp dành cho thú y
  • Là máy gây mê bay hơi kèm thở chuyên dụng dành cho Thú Y.
  • Có hai vị trí gắn bình bốc hơi (Sevoflurance và Isoflurance).

Sản phẩm liên quan