Hotline: 1800 969 606 | Email: info@megavet.vn

Kính hiển vi Olympus CX23

Thị kính có chống mốc 10X, quang trường F.N.=20. Độ phóng đại: 4X, 10X, 40X, 100X. Điều chỉnh lấy hình ảnh (tiêu cự) có hai cấp độ chỉnh sơ cấp và chỉnh tinh, bố trí hai bên thân kính dễ dàng thao tác. Nguồn sáng: Hệ thống chiếu sáng truyền suốt dùng…