Hotline: 1800 969 606 | Email: info@megavet.vn

Bình đệm khí dung

Trang chủ Sản phẩm Bình đệm khí dung
HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO

Bình đệm khí dung

Giá liên hệ

Thông tin chi tiết

  • Nhờ ống đệm, thuốc sẽ được truyền vào miệng con thú một cách từ từ. Sau khi ra khỏi bình xịt, thuốc sẽ nằm trong ống đệm và con thú có thể hít vào phổi tốt hơn. Nếu không có ống đệm, thuốc sẽ phun trực tiếp vào miệng và cổ họng, điều này làm thuốc bị thất thoát và ít đến phổi hơn.
  • Đối với con thú nên sử dụng ống đệm với mặt nạ, vì chúng có thể không ngậm miệng lại khi sử dụng.

Sản phẩm liên quan