Hotline: 1800 969 606 | Email: info@megavet.vn

Máy làm ấm dịch truyền

Trang chủ Sản phẩm Máy làm ấm dịch truyền
THIẾT BỊ PHÒNG MỔ

Máy làm ấm dịch truyền

Giá liên hệ

Thông tin chi tiết

  • An toàn trong truyền dịch, truyền máu.
  • Có thể điều chỉnh nhiệt độ điểm cài đặt từ 30ºC – 50ºC
  • Làm ấm dịch truyền nhanh từ 3 – 5 phút.
  • Tương thích với cỡ ống từ 3 đến 4.5 mm.

Sản phẩm liên quan